نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت:

روان سازی و تسهیل در مرزها منجر به افزایش صادرات به افغانستان خواهد شد

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: روان‌سازی و ساماندهی در مرزهای مشترک با افغانستان می‌تواند منجر به توسعه روابط تجاری دو کشور شود

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ حسن کاظمی قمی سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در حاشیه نشست مشترک با استاندار خراسان رضوی، معاونین استانداران خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و دیگر بازیگران مرز که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری روند فعالیت‌هایی که در حوزه روان‌سازی و تسهیل در مرزهای مشترک با افغانستان صورت می‌گیرد، می‌تواند منجر به توسعه روابط تجاری دو کشور شود.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان ادامه داد: این نشست‌ها با توجه به اینکه در استان‌های همجوار با مرز افغانستان برگزار می‌شود به همکاری‌های بین استانی کمک می‌کند‌ و هر چقدر این همکاری‌ها افزایش یابد، قاچاق مواد مخدر کاهش، اشتغالزایی و تثبیت مرز نشینان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: اتخاذ رویه‌های یکسان در مرزها روند مثبتی را طی می‌کند و باعث می‌شود همه دستگاه‌هایی که در مرز هستند در یک چهارچوب هم‌افزا و هماهنگ باشند.

کاظمی قمی عنوان کرد: با توجه به همدلی خوبی که بین دستگاه‌های بازیگر مرز بوجود آمده و زمینه‌هایی که فراهم شده فضای خوبی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.