محکومیت ۲۲ هزار میلیارد تومانی گروه عظام

برای پرونده‌های مربوط به ابر بدهکاران بانکی که ۱۳ سال در دادگاه مفتوح بوده با پیگیری‌های صورت گرفته رأی قطعی صادر شده است

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ مدیرعامل بانک مسکن گفت: برای پرونده‌های مربوط به ابر بدهکاران بانکی که ۱۳ سال در دادگاه مفتوح بوده با پیگیری‌های صورت گرفته رأی قطعی صادر شده است.

گروه قطعات خودرو عظام یکی از پرونده‌های شبکه بانکی است که بعد از صدور رأی به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون درهم معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان محکوم شد.