سخنگو شورای اسلامی شهر مشهد گفت:

کاهش آسیب های اجتماعی با توسعه ورزش

سخنگو شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر لزوم فراهم آوردن شرایط ورزش حرفه ای برای خانواده ها بیان کرد: با توسعه ورزش و برپایی نمایشگاه ورزش خانواده، آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ موسی الرضا حاجی بگلو در ستاد خبری جشنواره ورزش خانواده، با بیان اینکه برگزاری این رویداد مهم در عرصه ورزش می تواند در روحیه نشاط شهروندی اثرگذار باشد، افزود: قطعاً ورزش یکی از ارکان اصلی جهت توسعه شادی و نشاط اجتماعی در جامعه می‌باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس کمیسیون ویژه در شورای اسلامی شهر مشهد به نام کمیسیون ورزش و جوانان با هدف کشف استعدادیابی در بین نوجوانان و جوانان راه‌اندازی شد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: با ایجاد کمیسیون ورزش و جوانان توسعه ورزش در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر، شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه ورزش خانواده در راستای سیاست‌های دوره ششم شورای اسلامی شهر مشهد گام برداشته است، خاطرنشان کرد: نمایشگاه ورزش و خانواده یکی از دستاوردهای مهم مدیریت شهری می‌باشد.