معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان رضوی:

توانمندسازی آموزگاران سراسر استان در قالب اجرای طرح شهید همت

آذر رشیدی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گفت: در سال گذشته ۷۲۰۰ نفر را آموزش داده‌ایم و امسال معلمان می‌توانند با رویکردهای به روز آشنا شوند و از آموزش های تخصصی بهره‌مند گردند.

به گزارش خبرنگار رسانه خبری توسعه و اقتصاد پایدار؛ رشیدی اظهار داشت: آموزش معلمان در این طرح با اولویت نیروهای جدیدالورود، روحانی وظیفه، لازم التعلیم، سربازمعلم خواهد بود.

وی یادآور شد: در طرح شهید همت و در دوره آموزشی، هدف این است که چرخشی در نظام آموزشی ایجاد شود تا از حافظه محوری به سمت شایستگی‌ محوری حرکت کنیم تا دانش‌آموزان بتوانند در کلاس درس مفاهیم را کشف کنند.

وی عنوان داشت: با شبکه‌سازی و تشکیل گروه های مربی-راهبر سعی شده گفتمان آموزشی مستمری ایجاد شود و به سمت تحول آموزشی حرکت کنیم.

معاون آموزش ابتدایی استان خاطرنشان کرد: برای پایش این طرح از طریق گروه‌ های آموزشی و ره یاران حرفه ای با ایجاد گفتمان بهره خواهیم برد و تضمین می کنیم که این طرح قطع نگردد و تجارب آموزشی نیز به اشتراک گذاشته شود.