رییس امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی:

پوشش بیش از پانزده هزار ساعت آموزشی و کلاسی مدارس استان توسط معلمان دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

بیش ازپانزده هزار ساعت آموزشی و کلاسی استان خراسان رضوی توسط معلمان دانشگاه فرهنگیان استان پوشش داده شده است.

به گزارش خبرنگار رسانه خبری توسعه و اقتصاد پایدار؛ حبیب الله تقی پور رییس امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی گفت: در راستای فراخوان اداره کل آموزش و پرورش استان و با تعامل مثبت و ارزشمند و برنامه ریزی دقیق، بیش از پانزده هزار ساعت آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزشگاه‌های استان توسط معلمان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان، پوشش داده شده است که این مشارکت فعال بخش اعظمی از کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر طرف نموده است.

تقی پور با ذکر این نکته که دیدگاه مدیرکل آموزش وپرورش استان حمایت جدی و همکاری سازنده با دانشگاه فرهنگیان استان است یادآور شد: در فرآیند این تعامل و همکاری، آموزش و پرورش استان نیز نسبت به تأمین نیروی اجرایی دانشگاه فرهنگیان استان اهتمام ویژه ای داشته است.

رییس امور پردیس های استان خراسان رضوی همچنین افزود: در راستای دستور مقام عالی وزارت، مراکز آموزشی شهید کامیاب و شهید کلاهدوز قوچان که تا امروز در اختیار آموزش و پرورش استان و در راستای برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و معلمان مورد استفاده قرار می گرفت و مشترکا از طرفی محل تشکیل کلاس های دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان بود، به طور مستقل به دانشگاه فرهنگیان استان واگذار شد و با این اقدام بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی ها و بعضاً تداخل امور آموزشی برطرف شد.