معلمان دانشگاه فرهنگیان به کلاس های درس رفتند

در جلسه هم اندیشی رفع مشکل کمبود نیرو در آموزش و پرورش استان که با حضور شوشتری مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، تقی پور سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان برگزار گردید، مقرر شد معلمان دانشگاه فرهنگیان با عنوان حق التدریس سر کلاس‌های درس حاضر شوند.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی جلسه هم اندیشی در خصوص نحوه جذب و به کارگیری دانشجویان ورودی ۹۹ دانشگاه فرهنگیان به عنوان حق التدریس در مدارس برگزار شد و مقرر شد معلمان دانشگاه فرهنگیان با حضور خود قسمتی از کلاس‌های درس را در مشهد و استان پوشش دهند.

در جلسه هم اندیشی رفع مشکل کمبود نیرو در آموزش و پرورش استان که با حضور شوشتری مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، تقی پور سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان و سایر مسئولین در سالن جلسات دفتر مدیرکل برگزار گردید، مقرر شد معلمان دانشگاه فرهنگیان با عنوان حق التدریس سر کلاس‌های درس حاضر شوند.

این مشارکت فعال بخش اعظمی از کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر طرف می‌نماید.