قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون ابلاغ شد

رئیس‌جمهور قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون را برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار ؛ قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۲۲۸۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

در نشست علنی یک‌شنبه ۱۵ مرداد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون، با ۱۶۱رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، موافقت کردند.

براساس ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون را ایجاد کند.

تبصره ١- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفتم شهریور ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره ٢- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.

سازمان هر منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.

تبصره ٣- سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای عالی موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب‌آن اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.

تبصره ۴ -حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰ در خصوص این منطقه لازم الاجراء است.

تبصره ۵- مجوز واردات خودرو‌های سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودرو‌های فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.

تبصـره ۶- دبیرخانـه شـورایعالی منـاطق آزاد تجـاری – صـنعتی و ویـژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گـزارش عملکـرد منطقـه آزاد تجـاری- صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و بـه کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شورای اسلامی ارائه کند.