معاون وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد:

سند تحول بنیادین از مردمی سازی تا مدرسه محوری

برنامه معلمین و مدیران تحولی استان خوزستان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش و ۴۰۰ نفر از معلمان و مدیران در اردوگاه ثامن الحجج مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار رسانه خبری توسعه و اقتصاد پایدار؛ احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در برنامه معلمین و مدیران تحولی استان خوزستان در مشهد گفت: آموزش و پرورش به عنوان نهاد آموزشی، تربیتی و فرهنگی اصلی‌ترین جایگاه تربیت نیروی انسانی است و مهمترین مسئولیت و اصالت را در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

وی افزود: اگر یکی از اصالت‌های مهم در جامعه اسلامی زمینه‌سازی برای پیشرفت و تعالی امت اسلامی باشد، موضوع تربیت چه در بعد آموزش و چه در بعد پرورش مهم‌ترین اتفاقی است که در زندگی فردی و اجتماعی ما رخ می‌دهد. آموزش و پرورش، به عنوان فصل مشترک مردم و حاکمیت مهم‌ترین رکن انسان‌سازی را به عهده دارد.

وی ادامه داد: نگاه انقلاب اسلامی، تربیت نیروی انسانی با هدف پیشرفت جامعه است و مهمترین عامل تمدن‌سازی و جامعه‌سازی در دنیا نیز هست که فصل مشخص نظام‌مقدس ما از سایر نظام‌های دیگر است. امروز نظام آموزشی ما به برکت انقلاب اسلامی، حاکمیت و مشارکت خیران از پیشرفت خوبی برخوردار است و این پیشرفت با همیاری آحاد مردم و حاکمیت به ویژه در نگاه فرهنگی و تربیتی حاصل شده است.

محمودزاده خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که موضوع آموزش و پرورش به موضوع فرابخشی و کلان تبدیل شود که مشارکت و حضور اثربخش همگان را می‌طلبد.

وی گفت: تربیت نیروی انسانی با ویژگی‌های برجسته و اعتقادی از ماموریت‌های مهم آموزش و پرورش است که بخشی از آن در مجموعه راه ایمان توسط شما بزرگواران، مدیران و معلمان شکل می گیرد. امروز مدرسه به عنوان اصلی‌ترین مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نظام آموزشی است که کلاس درس، معلمان و مدیران نقش‌های اصلی آن را به عهده دارند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نگاه ویژه به کلاس درس گفت: در اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به  مدارس و کلاس شده، به طوری که تربیت تمام ساحتی در شایستگی‌های مختلف اعتقادی، زیستی، سیاسی، علمی و … در آن قرار دارد و برنامه‌ریزی اساسی از داخل مدرسه و کلاس درس شکل می‌گیرد.

وی با بیان تأکیدات مقام معظم رهبری گفت:  آموزش و پرورش جدیت بسیار خوبی در حوزه نقشه راه و ترسیم سند تحول بنیادین داشته است؛ به طوری که در حوزه نیروی انسانی، محتوای کتاب های درسی، ارتباط خانه و مدرسه و هم راستا شدن با تربیت برنامه‌های خوبی در حال انجام می‌باشد.

محمودزاده بیان کرد: از رویکردهای بسیار مهم سند تحول بنیادین به عنوان راهبرد، تقویت مردمی‌سازی و مشارکت‌پذیری اولیا و خیران با آموزش و پرورش و افزایش توانمندسازی مدرسه و مدرسه محوری است. مدرسه راه ایمان در حال طی کردن مسیر خوبی است و با ایجاد مدرسه صالح که از تعابیر سند تحول است جلوه گاهی از مراتب حیات تربیت در آن شکل می‌گیرد که نیاز به راهبری و مدیریت معلمان دارد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت همچنین به اهمیت نقش مدیر اشاره و عنوان کرد: در اسناد تحولی، مدیر به عنوان راهبر کارآمد با خصوصیات، مومن، خلاق، آینده نگر و مشارکت پذیر شکل می گیرد و مدیر مدرسه یک راهبر آموزشی و تربیتی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان یکی از موضوعات اساسی کلاس و مدرسه را بهاء دادن به دانش افزایی، ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای و معلمی در حوزه های مختلف درسی و دانش تربیتی دانست که دانش‌آموز را برای ورود به عرصه‌های مختلف کشور و فضای مجازی سوق می‌دهد و این امر را نیازمند تقویت دانش افزایی معلمان عنوان کرد و موضوع آموزش و ارتقای توانمندی معلمان را از برنامه های بسیار جدی در مدارس دولتی و غیردولتی است .