معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد خبرداد:

کسر حق السهم صندوق تکمیل درمان بازنشستگان کارگری در تعامل با بانک رفاه

ثبت نام 2750 نفر از بازنشستگان کارگری به همراه خانواده در دوره هشتم صندوق تکمیل درمان شهرداری مشهد به منظور بهره گیری از خدمات آن انجام شد.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از عقد تفاهم نامه ای با بانک رفاه در راستای کسر حق السهم خدمات صندوق تکمیل درمان بازنشستگان کارگری شهرداری مشهد برای نخستین بار از بانک رفاه خبر داد.

قاسم زوکی نژاد اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان در دوره قبل را مورد توجه قرار داد و افزود: حق بیمه کارگران بازنشسته در این دوره همانند کارمندان قبل از واریز حقوق کسر شد.

زوکی نژاد با اشاره به اهمیت موضوع تکریم همکاران در موضوع سلامت و همچنین نگاه رفاهی به خدمات صندوق تکمیل درمان گفت: این طرح با هدف حذف وجوه نقدی، ارائه چک، کاهش رفت و آمد بازنشستگان به شهرداری و رفاه حال آنان اجرایی شد.

وی اظهار کرد: بسته درمانی در نظر گرفته شده برای بازنشستگان تامین اجتماعی شهرداری مشهد همچون سال های گذشته مطابق با افراد شاغل است.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد سرانه بیمه تکمیلی برای هر فرد را ۴۰۰ هزار تومان عنوان و خاطر نشان کرد: این صندوق با رویکرد حمایتی نقش همکاری و تسهیل‌گری برای ارائه خدمات مطلوب تر داشته و از سنوات گذشته کل سهم سرپرست و ۵۰ درصد از حق بیمه تکمیلی همسر و یک فرزند را نیز برعهده دارد.

وی افزود: ثبت نام ۲۷۵۰ نفر از بازنشستگان کارگری به همراه خانواده در دوره هشتم صندوق تکمیل درمان شهرداری مشهد به منظور بهره گیری از خدمات آن انجام شد./