معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد مطرح کرد:

تحقق سیاست های مدیریت شهری رویکرد همکاری بین بخشی با بانک مسکن

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از همکاری بین بخشی با بانک مسکن در راستای توسعه پروژه های عمرانی، ارتقای سطح زندگی شهروندان و تحقق سیاست های مدیریت شهری خبر داد.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تعامل با بانک ها را به منظور ارایه خدمات مطلوب و جلب رضایت شهروندان مهم ارزیابی کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده های خاص و افزایش سطح درآمدی مناطق، شروع پروژه های جدید و پاسخگویی به پیمانکاران از اهداف اخذ تسهیلات است.

قاسم زوکی نژاد با اشاره به اینکه توسعه بیش از پیش شهر مشهد در دستور کار مدیران شهری قرار دارد، اظهار کرد: امیدوارم با افزایش تعامل و همکاری در زمینه‌های گوناگون و استفاده از ظرفیت‌ بانک ها، شاهد افزایش کیفی زندگی شهروندان باشیم.

زوکی نژاد افزود: تنوع بخشی به روش های تامین منابع مالی و شناسایی الگوهای جدید سرمایه گذاری از اولویت های کاری حوزه معاونت مالی و پشتیبانی است./