مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی مطرح کرد :

بهره برداری ۲ هزار میلیارد ریالی از پروژه های زیرساختی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۲۹ واحد شهرک صنعتی و ۲۱ واحد ناحیه صنعتی است. از مجموع این تعداد ۲۶ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال بوده و واگذاری زمین در آنها در حال انجام است.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: همزمان با هفته دولت امسال، ۲۳ پروژه زیرساختی از محل اعتبارات داخلی به ارزش یک هزار و ۹۸۹ میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

جعفر فرشچی گفت: پروژه‌های پست فوق توزیع، اجرای روسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر فاز ۱ و عملیات خاکی و آماده سازی سطح بستر معابر فاز توسعه و نیز تکمیل آسفالت بلوار اصلی شهرک صنعتی قوچان ۲ و نصب ترانس برق شهرکهای صنعتی قوچان ۱ و ۲ از جمله طرح‌هایی است که در این بازه زمانی افتتاح شده است.

وی ادامه داد: خط انتقال فشار متوسط برق ناحیه صنعتی داورزن، شبکه فشار متوسط برق توسعه ناحیه صنعتی خوشاب، خط انتقال فشار متوسط برق ناحیه صنعتی خواف، شبکه توزیع آب فاز توسعه صنعتی خرگرد خواف، اجرای پروژه عملیات خاکی، روسازی، آسفالت و جدول گذاری بلوار ورودی و معابر و نیز خط انتقال آب شهرک صنعتی مشهد ۵ (رضوی) از دیگر طرح‌هایی است که در هفته دولت در خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی افزود: اجرای پروژه دیوار ساحلی و ساماندهی مسیل، اجرای عملیات خاکی، بسترسازی، جدول گذاری و کانال های محوطه سایتهای کارگاهی و نیز اجرای خط انتقال آب چاه کلاسه ۵۱۷۲۸۴ شهرک صنعتی چناران، نیز از دیگر طرح‌های به بهره برداری رسیده است.

فرشچی، در خصوص سایر طرح های بهره برداری شده، از اجرای پروژه کانال آب های سطحی، روسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی کاخک گناباد، اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب و تکمیل آسفالت بلوار ورودی فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد(کلات)، اجرای پروژه بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی خیام نیشابور، اجرای پروژه خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی سبزوار ۱ و شبکه فاضلاب شهرک صنعتی سبزوار ۲، در طی این مدت در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نام برد.

رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدول گذاری شهرک صنعتی کاویان، اجرای پروژه رمپ ورودی و خروجی و روسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر توسعه ناحیه صنعتی کمال الملک، عملیات خاکی، روسازی، آسفالت و احداث ناحیه صنعتی نصرآباد، اجرای شبکه توزیع گاز فاز ۳ شهرک صنعتی کاویان، اجرای خط انتقال آب و تجهیز چاه ناحیه صنعتی زاوه، از دیگر طرح‌های به بهره برداری رسیده در این مدت به شمار می‌رود.

وی در خصوص شهرک ها و نواحی صنعتی گفت: ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۲۹ واحد شهرک صنعتی و ۲۱ واحد ناحیه صنعتی است. از مجموع این تعداد ۲۶ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال بوده و واگذاری زمین در آنها در حال انجام است./