مدیر جهاد کشاورزی مشهد مطرح کرد:

قلع و قمع در مشهد

دستورات قضایی اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ در پهنه ۴۲۰ هکتاری در اراضی روستای گنبدواز و اراضی خوش هوا شهرستان مشهد اجرا شد .

به گزارش پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار؛ معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت : با توجه به نقش زمین در امنیت غذایی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، روند تغییر کاربری اراضی را مورد حکم قرار داد.

میری دیسفانی افزود : قلع و قمع متعاقب تغییر کاربری غیرمجاز، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی امکان‌پذیر است و اعمال آن بدون حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی و خود موجب ضمانت ‌اجرای کیفری است .

مدیر جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: از‌آنجا‌که تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون قلع و قمع را رأساً از وظایف مأموران جهاد کشاورزی دانسته است، لذا این حکم باهمکاری معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی مشهد ونیز کمیته صیانت و پشتیبانی یگان حفاظت نیروی انتظامی طبق دستور قضایی اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ و قلع و قمع در اراضی روستای گنبدواز و اراضی خوش هوا شهرستان مشهد اجرا گردید.

محمد میری دیسفانی اجرای قلع و قمع در پهنه ۴۲۰ هکتاری مشهد را ۱۲۲ مورد دیوار کشی ، ۵۵ مورد پی کنی ،۵ واحد بنای در حال ساخت ، ۷ استخر در حال ساخت ذکر کرد./