مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی خبرداد:

رشد ۴۱ درصدی احیاء واحدهای صنعتی راکد دردولت سیزدهم

در دولت سیزدهم ۲۸ هکتار زمین از فسخ قراردادهای راکد شهرک‌های صنعتی آزاد شده که ۸۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: در دو سال ابتدایی دولت دوازدهم ۱۱۹ واحد صنعتی راکد و در مدت مشابه در دولت سیزدهم ۱۶۸ واحد احیا شده که نشان از رشدی ۴۱ درصدی می‌دهد.

“جعفر فرشچی طوسی” همزمان با هفته دولت در خصوص دستاوردهای شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در دولت سیزدهم در مقایسه با دو سال ابتدایی دولت دوازدهم اظهار کرد: اراضی در اختیار شهرک‌ها و نواحی صنعتی با ۲۹۷ درصد رشد از ۱۷۷ هکتار در دو سال ابتدایی دولت دوازدهم به ۷۰۲ هکتار در دولت سیزدهم رسیده است.

وی افزود: میزان زمین صنعتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی با رشد ۴۰ درصدی از ۶۷ به ۹۳ هکتار رسیده است و زمین‌های داری سند ثبتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی رشد ۶۳ درصدی داشته است که در دولت قبل ۲۴۴ هکتار بوده و در دولت سیزدهم به ۳۹۸ هکتار رسیده است.

فرشچی طوسی گفت: فاز عملیاتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی با رشد ۶۰ درصدی از ۹۶ هکتار در دو سال اول دولت قبل به ۱۵۳ هکتار در دولت سیزدهم رسیده است.

همچنین در دو سال اول دولت دوازدهم میزان برق تامین شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ۴۴ مگاوات بوده که در دولت سیزدهم با رشد ۶۴ درصدی به ۷۲ مگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی عنوان کرد: تعداد فعالیت‌های بازاریابی انجام شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با رشد ۱۳۳ درصدی از ۱۲ به ۲۸ قرارداد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین در دولت سیزدهم ۲۸ هکتار زمین از فسخ قراردادهای راکد شهرک‌های صنعتی آزاد شده که ۸۸ درصد رشد داشته، این میزان در دو سال اول دولت قبل ۱۲ هکتار بوده است.

فرشچی تاکید کرد: در دو سال اول دولت دوازدهم ۱۱۹ واحد صنعتی راکد و در دولت سیزدهم ۱۶۸ واحد احیاء شده که رشد ۴۱ درصدی را نشان می دهد./