ادیب آیین همگام با جنبش اکسپرسیونیستی انتزاعی

سبک نقاشی هنرمند جهانی افغانستان در گذر معاصر

وی در اطراف بوم حرکت می کرد، رنگ را از همه جهات بر بوم می ریخت، می چکاند و می پاشید و شبکه پیچیده ای از خطوط، قطرات و پاشش ها را ایجاد می کرد.

فریدالله ادیب آیین؛ هنرمند برجسته افغان و یکی از چهره‌های همگام جنبش اکسپرسیونیستی انتزاعی است.

 او بیشتر به خاطر سبک منحصر به فرد و تأثیرگذار نقاشی اش با عنوان «نقاشی قطره ای» یا «نقاشی اکشن» ، شناخته می شود. ویژگی های نقاشی ادیب آیین طبیعت پر انرژی، خودانگیخته و کنترل نشده آنهاست.

 ادیب آیین هنرمند کلکسیونر افغانستانی ، زاده ۱۶ آبان ۱۳۴۴ در شهر باستانی هرات میباشد . وی پژوهشگر، مجموعه دار آثار فرهنگی، تاریخی افغانستان، و از نقاشان پیشگام و برجسته نوگرا جنبش پست مدرن، نئواکسپرسیونیسم انتزاعی در هنر پسا مفهومی معاصر افغانستان است.

وی برای خلق آثارش، به جای نصب بوم بر روی سه پایه ، یک بوم بزرگ برروی کف استودیوی هنری قرار داده، وبا استفاده از ابزارهای مختلف مانند چوب، قلم مو و حتی اشیاء خانگی از رنگ استفاده می کرد.

روش ادیب آیین چشم نواز بود . وی در اطراف بوم حرکت می کرد، رنگ را از همه جهات بر بوم می ریخت، می چکاند و می پاشید و شبکه پیچیده ای از خطوط، قطرات و پاشش ها را ایجاد می کرد.

ویژگی های سبک نقاشی فریدالله ادیب آیین عبارتند از:

قلم موی ژستی: استفاده از قلم موی شل و با حرکات پرانرژی و فراگیر  و استفاده ازفرم تمام بدن خویش برای ایجاد علائم پویا و رسا بر روی بوم.

چکاندن و ریختن: تکنیک ابداعی شامل چکاندن یا ریختن رنگ به طور مستقیم بر روی بوم و ایجادیک عنصر شانسی در آثار خویش، با توجه به اینکه  رنگ به روش‌های غیرقابل پیش‌بینی جریان می‌یابد و سیال است.

پیچیدگی و لایه بندی: نقاشی های وی اغلب دارای چندین لایه رنگ هستند که به آنها عمق و احساس پیچیدگی می بخشد. لایه های مختلف،  الگوها و بافت های پیچیده ای ایجاد می کنند.

ترکیب بندی سرتاسری: آثار نقاشی ادیب آیین به جای تمرکز بر یک سوژه مرکزی، دارای ترکیب بندی «کلی» هستند، چشم بر تمام سطح بوم می لغزد و تشخیص یک نقطه کانونی خاص برای بیننده دشوار است.

شدت عاطفی: آثار ادیب آیین اغلب با شدت عاطفی و حس بیان خام همراه است. نقاشی های او راهی برای انتقال احساسات و تجربیاتش بر روی بوم است.

عدم وجود فرم های قابل تشخیص: نقاشی های ادیب آیین عمدتاً غیربازنمایی هستند، به این معنی که اشیا یا موضوعات قابل تشخیص را به تصویر نمی کشند. در عوض، آنها ترکیبات انتزاعی رنگ، خط و حرکت هستند.

سبک فریدالله ادیب آیین، مفاهیم سنتی نقاشی و بازنمایی را به چالش کشید و بر توسعه هنر مدرن تاثیرگذاشت.

آثار او به دلیل نوآوری و قدرت عاطفی آن همچنان مورد تحسین و مطالعه قرار می گیرد. /