محمد امین بابایی در روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی مطرح کرد:

افزایش بهره وری و رشدتولید مهمترین نقش کلیدی تشکلهای کارگری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در بازدید از کانون انجمن های صنفی کارگری و کانون شوراهای اسلامی کار استان ،گفت: معتقدیم یکی از مهمترین نقش های کلیدی و اساسی تشکلهای کارگری در واحدهای تولیدی باید افزایش بهره وری و رشد تولید باشد.

به گزارش پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار، همزمان با بیست و دوم مردادماه، روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی ؛محمد امین بابایی مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به همراه ابراهیم رضا زاده مدیر روابط کار اداره کل از کانون انجمن های صنفی کارگری و کانون شوراهای اسلامی کار استان بازدید و با رئیس هیئت مدیره این کانون گفتگو نمود.

بابایی در این بازدید ضمن تبریک این روز به کلیه مدیران و اعضای سازمان‌های مردم ‌نهاد به‌ ویژه تشکل های کارگری و کارفرمایی استان طی سخنانی گفت: معتقدیم یکی از مهمترین نقش های کلیدی و اساسی تشکلهای کارگری در واحدهای تولیدی باید افزایش بهره وری و رشد تولید باشد و در همین راستا از کلیه تشکلها کارگری و کارفرمایی استان تقاضا داریم در این موضوع با هم و در کنار هم و در جهت پیگیری و رفع مشکلات انجام وظیفه و فعالیت نمایند.

وی افزود: امیدواریم مشکلات واحد های تولیدی در استان با نگاه بهره وری در واحدهای تولیدی و با تعامل و همکاری سازنده بین تشکل های کارگری و کارفرمایی مرتفع گردد و در این راستا از تمامی ظرفیت های موجود استفاده نمایند./