مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی:

صیانت از نیروی انسانی مهمترین اصل و جزء خط قرمز ها است

محمد امین بابایی در جلسه راهکارهای پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش حوادث ساختمانی ، صیانت از نیروی انسانی و حفاظت از جان کارگران را مهمترین اصل و خط قرمز اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی دانست.

به گزارش پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار؛ جلسه کـارگروه ارتقای ایمنی بخش ساختمان با دستور کار بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش حوادث ساختمانی در سطح استان با حضور ابراهیم زاده جانشین معاون دادستان در حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مرکز استان،محمد امین بابایی مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی،نمایندگان دستگاه های اجرایی، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی در بخش ساختمان و … برگزار گردید.

محمد امین بابایی در ابتدای این جلسه گفت: از رسالت های مهم و قانونی بازرسی کار رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری به منظور پیشگیری حوادث و آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی است که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند و  آنچه در این خصوص مهم است سایر دستگاه های اجرایی نیز می بایست در کنار این اداره کل بحث های نظارتی را در راستای حفظ نیروی انسانی پیگیری نموده و به آن عمل نمایند .

وی در ادامه به عدم حضور موثر مهندسین ناظر در پروژه های ساختمانی اشاره کرد و افزود:متاسفانه یکی از عوامل افزایش آمار حوادث و علت وقوع حوادث استان در بخش ساختمان که از سوی بازرسان کار به عنوان ضابطین قضایی تشخیص داده شده است ، عدم نظارت از سوی کارفرما و مسئولین کارگاه و عدم حضور کافی و موثر مهندسین ناظر  و پیمانکاران در پروژه های ساختمانی است که موجب افزایش آمار حوادث در این بخش شده است.

بابایی در همین خصوص به تعداد کارگاه های شناسایی شده در استان اشاره کرد و گفت:تعداد ۲۵۲۸۸ کارگاه صنعتی ، ۱۸۹۵ کارگاه معدنی،۳۶۰۷۷ کارگاه ساختمانی و ۳۵۴ جایگاه سوخت در استان شناسایی شده است که نکته قابل توجه این است که بیشترین تعداد کارگاه های استان در بخش ساختمان وجود دارد که ماهیت غیر دائم دارند.

وی ادامه داد:برابر برنامه عملیاتی حوزه بازرسی کار در کارگاه های پرخطر و کاهش حوادث در استان،از ابتدای سال تا پایان تیر ماه ۴۳۳ بازرسی از بخش معدن،۷۱۲ بازرسی از صنایع تولیدی پر خطر و  ۱۸۶۹ بازرسی از کارگاه های ساختمانی صورت گرفته است که در راستای ارتقای ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث در بخش ساختمان ۱۸۶۴ ابلاغیه صادر شده و ۲۲۱ بازرسی تخصصی در بخش ساختمان و ۲۲ درخواست تعطیلی کارگاه حادثه خیز انجام شده است.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با توجه به عدم رعایت برخی از مسائل ایمنی در کارگاه های ساختمانی تصریح کرد: خط قرمز این اداره کل صیانت از نیروی انسانی و حفاظت از جان کارگران است و در این مسیر از اصول خود به هیج عنوان کوتاه نخواهد آمد و کارگاه های ساختمانی پر خطری را که مسائل ایمنی را رعایت نکنند با هماهنگی دادستانی پلمپ خواهند کرد.

وی در ادامه به وضعیت حوادث اتفاق افتاده و بررسی شده  ناشی از کار در چهار ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲۰ حادثه در بخش های صنعت، معدن، ساختمان و سایر رخ داده است که به ترتیب سهم بخش صنعت ۲۹ ، معدن ۳ ،  ساختمان ۵۳ و سایر ۳۵ حادثه بوده است. که بیش از ۴۴ درصد حوادث در بخش ساختمان اتفاق افتاده و بررسی شده و ۴۸٪ از حوادث استان نیز در شهرستان مشهد به وقوع پیوسته است.

وی افزود: از ۱۰ حادثه فوتی استان در چهارماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ بیشترین حوادث فوتی با تعداد ۸ حادثه در صنعت ساختمان روی داده که  سهم ۸۰ درصدی را بخود اختصاص داده است. از ۸ حادثه مذکور تعداد ۵ حادثه در مشهد اتفاق افتاده است (۶۳%) و ۱۰۰ درصد حوادث فوتی مشهد در بخش ساختمان بوده است.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در پایان ،تفاوت ماهیتی کارگاه های ساختمانی نسبت به سایر کارگاه ها ، عدم وجود یا ارائه آمار دقیق از محل کارگاه ساختمانی، نبود فرهنگ کار در بین عوامل اجرایی کارگاه های ساختمانی (آموزش کارگران-عدم اجرای صحیح عملیات-کمبود نیروی متخصص و متعهد به کار ایمن و ..)، عدم تخصص کارفرمایان ساختمانی، عدم وجود تشریک مساعی در بین دستگاه های مرتبط در ساخت ساختمان جهت جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی و … را از عمده چالش های پیش روی این اداره کل دانست و از کلیه دستگاه های متولی در بخش ساختمان خواست تا با هم فکری و هم افزایی بیشتر در کاهش حوادث استان همکاری نمایند./