معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت:

تشکیل کارگروه حمایت قضایی از بانوان کارآفرین در شهرک های صنعتی خراسان رضوی

نشست هم اندیشی با بانوان صنعتگر و کارآفرین استان در خصوص موضوعات مرتبط با مسائل حقوقی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و توانمندسازی بانوان و نوجوانان در محل شهرک صنعتی توس برگزار شد

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ سرپرست دادسرای ناحیه ۵ مشهد در حاشیه این نشست که به‌مناسبت هفته قوه قضائیه و مقارن با دهه تولید و تجارت تشکیل شد، افزود: در این نشست بسیاری از دغدغه‌های مشترک بین دستگاه قضا و بانوان کارآفرین به چالش کشیده و درباره آن گفتگو شد؛ در این راستا کارگروه حمایت قضایی از بانوان کارآفرین استان تشکیل گردید تا خروجی آن به نفع جامعه هدف و رفع مشکلات زنان کارآفرین و نتیجه اش بهبود کیفیت کار بانوان کارآفرین و توانمند استان باشد.

وی اظهار داشت: این نشست نخستین هم‌اندیشی دستگاه قضا با بانوان کارآفرین خراسان رضوی بود؛ آنان بانوانی بسیار دغدغه‌مند، حرفه‌ای و توانمند هستند که نگاهشان صرفاً اقتصادی نبوده بلکه نگاه مادرانه و خدمت محور دارند.

نیره عابدین زاده گفت: مقرر شد یک شبکه کار سالم برای زنان نیازمندی که تلاش می‌کنند برای تأمین سبد خانوارشان فعالیت اقتصادی داشته باشند، توسط بانوان کارآفرین استان ایجاد شود.

مشاور امور بانوان شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: در استان ۵۱ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که از این تعداد ۲۹ واحد شهرک صنعتی و ۲۲ واحد ناحیه صنعتی است. از مجموع این تعداد ۲۶ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال بوده و واگذاری زمین در آنها در حال انجام است که در مجموع بالغ بر ۱۶۷ واحد صنعتی با مدیریت بانوان کار آفرین خراسان رضوی در فعالیت هستند.

دیواندری با اشاره به آثار مثبت این نشست در هم‌افزایی زنان صنعتگر و بانوان قضایی استان، اظهار داشت: ما در دفتر امور زنان و خانواده شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، شبکه سازی زنان کارآفرین را با هدف توانمند نمودن و اشتراک گذاری مهارت ها و دانش فنی، انتقال تجربیات در دستور کار قرار داده ایم.

وی عنوان کرد: بانوان فعال صنایع خراسان رضوی می‌بایست در قالب کارگروه مشکلات خود را بررسی و سپس مطالبه کنند. بدون شک تلاش بانوان در عرصه های تولیدی و اقتصادی برای بسیاری از دختران جوان استان الگوسازی متناسبی خواهد بود.