مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت:

بانوان کارآفرین خراسان رضوی برای ۳۵۰۰ نفر اشتغالزایی کردند

بانوان کارآفرین استان از ابتدای انقلاب تاکنون با استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و راه‌اندازی واحدهای تولیدی برای سه هزار و ۴۹۰ نفر شغل ایجاد کرده‌اند که حدود ۱۵ درصد آن طی بیش از یک دهه گذشته انجام شده است

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ جعفر فرشچی طوسی در حاشیه نخستین نشست هم اندیشی بانوان صنعتگر و کارآفرین خراسان رضوی با دستگاه قضاء در هفته قوه قضائیه، مطرح کرد: بانوان کارآفرین استان از ابتدای انقلاب تاکنون با استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و راه‌اندازی واحدهای تولیدی برای سه هزار و ۴۹۰ نفر شغل ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: اشتغالزایی ۵۵۴ نفر از این تعداد که توسط بانوان کارآفرین خراسان رضوی انجام شده، مربوط به سال ۱۳۸۹ تاکنون بوده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: تعداد قراردادهای مربوط به زمین واگذار شده به بانوان کارآفرین خراسان رضوی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تاکنون ۴۰۹ مورد با مساحت ۱۵۴ هکتار بوده است که آنان در این زمین‌ها ۱۶۷ واحد صنعتی را ایجاد کرده‌اند.

فرشچی با اشاره به اینکه تعداد بانوان کارآفرین استان که تاکنون در حوزه صادرات محصولات واحدهای صنعتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فعال بوده‌اند ۴۲ نفر هستند، عنوان کرد: آنچه طی چهار سال گذشته (از سال ۱۳۹۸ تاکنون) از آمار مذکور مربوط به بانوان کارآفرین خراسان رضوی است، شامل استقرار ۳۸ واحد صنعتی در ۴۹ هکتار از زمین های شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان است. در این مدت ۲۵ نفر زن در حوزه صادرات محصولات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فعالیت داشته‌اند.