مراسم رونمایی از مجموعه ۲۳ جلدی آثار حجت الاسلام‌ و المسلمین سید علی شهرستانی در مشهد برگزار شد

مراسم تکریم از مقام علمی و رونمایی از مجموعه ۲۳ جلدی آثار حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی‌شهرستانی با حضور شخصیت‌های حوزوی و مشارکت اداره کل پژوهش و اساتید دفتر تبلیغات اسلامی در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی برگزار گردید

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ مراسم تکریم از مقام علمی و رونمایی از مجموعه ۲۳ جلدی آثار حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی‌شهرستانی با حضور شخصیت‌های حوزوی و مشارکت اداره کل پژوهش و اساتید دفتر تبلیغات اسلامی در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی برگزار گردید.

این مجموعه ۲۳ جلد بوده و در موضوعات قرآن، دو کتاب جمع القرآن و مصحف الامیرالمومنین بین المنزل و المفصل و موضوع حدیث، دو کتاب تاریخ الحدیث و منع تدوین الحدیث است و موسوعه فقه کلامی است که شامل چند مجموعه است، از جمله وضوء النبی، اذان و صلاه النبی.

مباحث عقاید، التسمیات و لغت از دیگر آثار حجت‌الاسلام‌ و المسلمین شهرستانی است.