ارتباطات اثربخش، کلید مدیریت بحران

اگر مسئولین روابط‌عمومی دولتی و خصوصی با هم تعامل سازنده‌ای ایجاد کنند، قطعاً شاهد تغییر مثبت بحران‌ها و در ادامه شاهد توسعه اثربخش خصوصاً در موضوع اقتصاد کشور خواهیم بود

یاسین حقیقی خیرآبادی – فعال رسانه و روابط‌عمومی

همیشه با فرا رسیدن دهه پایانی اردیبهشت، موجی سوزان با موضوع گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط‌عمومی در کشور شکل میگیرد تا در این روز، برخی از مدیران دلسوز یا حداقل ظاهراً دلسوز روابط‌عمومی‌ها، به تقدیر از پرسنل خود در این واحد بپردازند.

اما پس از عبور از این ایام، دوباره شاهد انفعال روابط‌عمومی‌ها و مهم‌تر از آن، شاهد عدم توجه مدیران و سایر ساختار سازمانی به تیم روابط‌عمومی هستیم.

اگر مسئولین نسبت به حوزه ارتباطات و روابط‌عمومی، در خود و سایر قسمت‌های سازمان تغییر نگرش ایجاد کنند، قطعاً شاهد تحول درون و برون سازمانی در هر مجموعه‌ای خواهیم بود؛ به گونه‌ای که معیار ارزیابی عملکرد هر سازمانی، ارائه گزارش تمامی واحدها به این عنصر کلیدی باشد و اگر پس از انتشار ارزیابی نهایی توسط روابط‌عمومی‌ها، به مقایسه عملکرد سازمان‌های هم‌جهت بپردازیم، میتوانیم نسبت به نجات کشور از بحران‌ها اقدام نماییم و با این اتفاق، آینده‌نگری کاری بسیار ساده‌تر و قابل لمس‌تر خواهد بود.

اکنون وقت آن رسیده است که دیگر شاخص عملکرد روابط‌عمومی‌ها را تعداد اخبار تولیدی ندانیم و به‌جای آن باید این عنصر کلیدی را نسبت به حل مسائل و مشکلاتی که سازمان را دچار بحران کرده است، توانمند سازیم تا شاهد تحول در مدیریت واکنش‌ها و در پس آن نیز شاهد توسعه سرمایه اجتماعی و جلب افکار عمومی به سازمان‌ها باشیم.

یکی دیگر از مهمترین موضوعات برای تقویت مجموعه‌ها، تشویق روابط‌عمومی‌های بخش دولتی و خصوصی در جهت ایجاد تعامل دوسویه است، که اگر مسئولین روابط‌عمومی دولتی و خصوصی با هم تعامل سازنده‌ای ایجاد کنند، قطعاً شاهد تغییر مثبت بحران‌ها و در ادامه شاهد توسعه اثربخش خصوصاً در موضوع اقتصاد کشور خواهیم بود؛ زیرا که ارتباطات اثربخش، کلید مدیریت بحران‌هاست.