قائم مقام ستاد خدمات سفر خراسان رضوی:

قرارگاه زیارت خراسان رضوی بدون بودجه در حال فعالیت است

قرارگاه زیارت و اتفاقات و رویدادهای کنونی که می‌بینید، تا این لحظه هیچگونه تأمین بودجه‌ای برای هیچ کمیته‌ای بطور مشخص راجع به خدمات نوروز نداشته است، چون بودجه‌ای نداشتیم

به گزارش پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار، قائم مقام ستاد خدمات سفر خراسان رضوی در نشست خبری نوروزی این ستاد در سال ۱۴۰۲ درباره وضعیت بودجه کارگروه ملی زیارت عنوان کرد: نسبت به بودجه از سال ۸۸ که اولین بار هیأت دولت در مشهد کارگروه ملی زیارت و سه معاونت را در سه استانداری تصویب کرد، قرار بوده است از سال ۸۹ اعتباراتی در حوزه زیارت اختصاص پیدا کند‌.

وی افزود: در اولین مصوبه هیأت وزیران، قرار بود در ۵ سال متوالی، سالیانه ۲۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۱۰۰۰ میلیارد تومان بابت زیرساخت‌های حوزه زیارت تخصیص داده شود.

گنابادی نژاد درخصوص میزان بودجه تخصیص یافته در این ۵ سال مطرح کرد: طبق گزارش اعلامی سازمان بودجه استان در پایان پنج سال، مشخص شد که بجای ۱۰۰۰ میلیارد تومان، تنها ۱۱۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است. بعد از آن شرایط به دولت بعدی منتقل شد و ما چند سال بودجه زیارت را داشتیم اما تخصیص نداشتیم، بعد از تغییر دولت نیز چند سال اصلاً ردیفی تحت عنوان بودجه زیارت نداشتیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت بودجه قرارگاه زیارت و ستاد خدمات سفر در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد: در سال ۱۴۰۱ با اهتمامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند، یک ردیف نسبتاً حداقلی ۲۰۰ میلیارد تومانی برای شهر مشهد در نظر گرفتند که در ۹ماهه ابتدای سال ۱۱ درصد و تا پایان سال به ۴۰ درصد رسید.

وی افزود: اما قرارگاه زیارت و اتفاقات و رویدادهای کنونی که می‌بینید، تا این لحظه هیچگونه تأمین بودجه‌ای برای هیچ کمیته‌ای بطور مشخص راجع به خدمات نوروز نداشته است، چون بودجه‌ای نداشتیم.

گنابادی نژاد در انتها گفت: تا این لحظه هر اتفاقی که رقم خورده است بر اساس اعتبارات سنواتی و امکانات داخلی خود دستگاه‌ها بوده است.