رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی:

شأن هنرمندان حفظ شود

در نشست هم اندیشی و پیگیری مشکلات و معضلات هنرمندان شهر مشهد که در خانه هنرمندان شهرداری مشهد و با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد و مسئولین و اعضای بسیج هنرمندان خراسان رضوی برگزار گردید ، سرهنگ پاسدار علی اصغر رجبی خواستار رعایت شأن هنرمندان شد.

رجبی در این نشست ضمن معرفی انجمن های دهگانه بسیج هنرمندان ، گفت: از همه هنرمندان استان استقبال میکنیم و هیچ فیلتر خاصی برای جذب هنرمندان نداریم و در خدمت همه هنرمندان با سلیقه‌های مختلف هستیم.
وی افزود : خواسته ما این است که شأن هنرمندان حفظ شود و کارگاهی ویژه تولید آثار هنری هنرمندان آماده گردد و جایگاهی مشخص برای ارائه کارهای هنری هنرمندان فراهم شود .
وی ادامه داد : از مسئولین میخواهیم تا در رویدادهای خود، برای اهداء هدایا به مخاطبان خود از آثار هنرمندان شهر و استان خودمان خریداری کنند و این محصولات هنری را در رویدادها استفاده کنند.
رجبی درپایان با انتقاد از انحصار در تولیدات هنری و سودهای سرشارانحصاری ، خواستار رعایت عدالت در تولیدات هنری و توجه به هنرمندان خانه نشین شد .