زنگ خطر کارتن خوابی

زنگ خطر کارتن خوابی ریحانه عباسیان مهر- کارشناس مدیریت بازرگانی افزایش نرخ بیکاری، اعتیاد ، مهاجرت و بروز مشکلات اقتصادی  علل اصلی افزایش پدیده و معضل فرهنگی اجتماعی کارتن خوابی می باشند. مدیریت شهری کلانشهرها با ایجاد گرمخانه هایی در سطح شهر، ازاین افراد حمایت کرده است ؛ البته بازیگر اصلی و مسئول قانونی و […]

زنگ خطر کارتن خوابی

ریحانه عباسیان مهر- کارشناس مدیریت بازرگانی

افزایش نرخ بیکاری، اعتیاد ، مهاجرت و بروز مشکلات اقتصادی  علل اصلی افزایش پدیده و معضل فرهنگی اجتماعی کارتن خوابی می باشند.

مدیریت شهری کلانشهرها با ایجاد گرمخانه هایی در سطح شهر، ازاین افراد حمایت کرده است ؛ البته بازیگر اصلی و مسئول قانونی و ساختاری این پدیده ظاهرا شهرداری نیست و  جزء وظایف ذاتی بهزیستی میباشد، ولی باید توجه کرد که این مسئله فقط مربوط به یک سازمان وارگان نیست و همت و مشارکت تمام سازمانها، نهادها، خیریه ها و… را با محوریت سازمان بهزیستی میطلبد.

از طرفی این افراد مشکلات و بیماری های مختلفی دارند که بر معضلات و مخاطرات این پدیده افزوده است.

علاوه بر مسایل  ذکرشده ، جوامع کنونی با بیماری کرونا هم مواجه شده که ساماندهی این پدیده را بسیار ضروری نموده است ، لذا اقدامات نهادها حسب وظیفه و خدمات و کمک های مومنانه (بر حسب فرمایش مقام معظم رهبری) که در برخی حوزه ها از کمک های دولتی نیز چشمگیرتر بوده، بسیار موثر است ، اما ذکر این نکته لازم است که موضوع کارتن خوابها و بی خانمان ها زنگ خطر است و بایستی مورد توجه قرار گیرد .

با سیری در مطالعات سایر کشورها در این خصوص راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل قابل ارائه است:

۱_تامین مسکن موقت و تامین مسکن دائم برای کارتن خواب ها . (ایالات متحده آمریکا )

۲_ کمپین سقفی روی سرشما به این معنا که هیچ شهروندی بدون سرپناه نماند. (سوئد)

۳_ طراحی اپلیکیشن اختصاصی تا مردم در برخورد با کارتن خواب ها آنان را به سازمان های تحت حمایت گزارش و متصل کنند.

۴-  ساخت مسکن مناسب وارائه تسهیلات واحیاء طرح هایی مانند مسکن مهر .

۵_ کاهش و کنترل قیمت مسکن (کوبا)

اما در پایان علاوه بر پیشنهادات بالا، برای درمان این معضل با هدف رفع خطرکارتن خوابی ، پیشنهاد میشود مدیریت شهری در شهرهای کلان با جدیت پا به میدان گذاشته و در گرمخانه هایی که ایجاد کرده اند ، با مساعدت سازمان های ذیربط ، مشاورهای توانمند در حوزه های بازتوانی و توسعه فردی و کارآفرینی را مستقر نموده وافراد کارتن خواب را تحت درمان قطعی قرار دهند ، ای بسا که برخی از این افراد در آینده از موفقترین افراد این جامعه باشند .