برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات

برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات مرحله دوم انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات روز سه شنبه ۴ آذر ماه برگزار میشود به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار، دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، با اعلام تایید صحت انتخابات از سوی کمیته سه […]

برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات

مرحله دوم انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات روز سه شنبه ۴ آذر ماه برگزار میشود

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار، دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، با اعلام تایید صحت انتخابات از سوی کمیته سه نفره، گزارش مرحله اول هجدهمین دوره تعیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات را منتشرکرد.

 دربخشی ازاین گزارش که به تفصیل  روند برگزاری انتخابات را اطلاع رسانی نموده ، آمده است :

با توجه به تصریح تبصره ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مبنی بر مکلف نمودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فراهم کردن تمهیدات لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات و در اجرای تصمیمات هیئت سه نفره موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون مطبوعات در راستای ضرورت صیانت از آرای ماخوذه و نظارت بر صحت برگزاری انتخابات، با دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیته ای فنی متشکل از کارشناسان پلیس فتای نیروی انتظامی، مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاونت حفاظت فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارتخانه، پیش از شروع انتخابات کار نظارت بر انتخابات را آغاز کرد و به منظور اجرای دقیق برنامه ها اقدامات ضروری به عمل آمد.

دبیرخانه هیات نظارت با تصریح این نکته که در مرحله اول انتخابات با مشارکت ۲۲۶۱ نفر از مدیران مسئول واجد شرایط، نصاب مشارکت بالای ۵۰ درصد بدست آمد ، در خصوص زمان برگزاری مجدد انتخابات افزوده  است : با توجه به اینکه هیچ یک از نامزدها اکثریت مطلق آرای ماخوذه را کسب نکردند ؛ بر اساس  تبصره ۱ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مقرر شد مرحله دوم انتخابات روز سه شنبه ۴ آذر ماه برگزار شود.