برگزاری کارگاه توسعه شهری در تربت جام

برگزاری کارگاه توسعه شهری در تربت جام کارگاه دو روزه تعاملی و مشورتی طرح CDS ( طرح راهبردی جامع شهر) در شهرستان تربت جام برگزار گردید به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار ، کارگاه توسعه راهبردی شهر طی ۲ روز با حضور تعدادی از معتمدین، فرهیختگان و صاحبنظران شهر، شهردار و کارشناسان طرح و برنامه […]

برگزاری کارگاه توسعه شهری در تربت جام

کارگاه دو روزه تعاملی و مشورتی طرح CDS ( طرح راهبردی جامع شهر) در شهرستان تربت جام برگزار گردید

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار ، کارگاه توسعه راهبردی شهر طی ۲ روز با حضور تعدادی از معتمدین، فرهیختگان و صاحبنظران شهر، شهردار و کارشناسان طرح و برنامه شهرداری در محل خانه فرهنگ با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی برگزار گردید.
سرپرست شهرداری تربت جام در خصوص برگزاری این کارگاه و تشکیل کارگروه مربوطه گفت: در این کارگاه موضوعاتی مانند دستیابی به بهبود مدیریت و حاکمیت شهری ، دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال فزاینده، کاهش فقر و تداوم آن مورد تبادل و بحث و بررسی قرار گرفت و صاحبنظران پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کردند و موضوعات توسعه شهری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

عباس محرمی افزود: طرح توسعه شهری ، رویکردی راهبردی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای درحال توسعه با استقبال مواجه شده است. در حالی که طرح های جامع و تفصیلی که سند توسعه شهر در کشور ما محسوب می شوند ، بیشتر نقش بازدارنده داشته و نقش هدایت کنندگی آنها بسیار کمرنگ است؛ اما طرح های استراتژیک می توانند شهرداری ها و نهادهای مردمی را از حالت انفعال بیرون آورند و به آنها نقشی فعال و هدفمند در جهت توسعه شهر اعطا نمایند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ، مردم زیاد از نقش خود در توسعه شهر اطلاعات ندارند و حتی از آینده شهر خود آگاهی کافی ندارند که در آینده چگونه خواهد بود و به چه سویی پیش خواهد رفت.
محرمی افزود: مسوولان شهری نیز تصور روشنی از آینده شهر ندارند؛ حال آنکه طرح استراتژی توسعه شهری، بستری را فراهم می کند تا مردم و مسوولان شهری با یکدیگر به این توافق برسند که از شهرشان چه می خواهند و سپس نقش هر یک را در جهت رسیدن به این هدف مشخص می نماید.
سرپرست شهرداری تربت جام خاطرنشان کرد: تهیه طرح توسعه راهبردی شهر تربت جام میتواند امیدی به توسعه ای پایدار برای شهر باشد، این طرح علی رغم سابقه اجرای آن در کشورهای توسعه یافته در کشور ما به تازگی در دستور کار قرار گرفته و آن هم نتیجه ناکار آمدی طرح های جامع و تفصیلی و از طرفی نادیده انگاشتن نظرات مردم و صاحب نظران و گروه های ذی نفع و ذی نفوذ شهری است .
محرمی تاکید کرد: این برنامه اقدامی است که برای اولین بار شهرداری را از روزمره گی خارج و برنامه محور خواهد نمود و چشم اندازی روشن برای توسعه شهر ترسیم خواهد نمود.

خبر و عکس : فرزاد رشتی