رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشهد مطرح کرد:

عملکرد نظارتی یگان حفاظت ازآثارتاریخی در سه فصل

امیرکلالی گفت: با توجه به کمبود اعتبارات و نیروی متخصص، استفاده از ظرفیت انجمن‌های میراث‌فرهنگی و مردمی در حفظ و مرمت آثار تاریخی نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشهد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه یگان حفاظت از آثار تاریخی شهرستان مشهد مقدس در طی دوره عملکرد ۹ ماهه امسال به انجام نظارت های مستمر و پایش آثار تاریخی سطح شهرستان تاکید کرد.

حسین امیرکلالی با اعلام این خبر افزود: یکی از وظایف ذاتی اداره میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مشهد، رصد روزانه و پایش وضعیت آثار تاریخی بوده که طی این مدت اقدامات حفاظتی خوبی انجام پذیرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشهد ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری ۴۶۶۰ بازدید نظارتی انجام شده که در این راستا با ۱۸ مورد حفاری غیر مجاز برخورد و ۷ مورد گزارش وقوع جرم تنظیم شده و متخلفان به مقام قضایی برای طی روند قضایی برخورد با جرم معرفی شده‌اند.

امیرکلالی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۳۱ اثر تاریخی ثبت شده در مشهد وجو‌د دارد که از این نظر رتبه اول را در بین شهرستان‌های استان خراسان رضوی دارا بوده و بیشترین آثار در بخش مرکزی مشهد مقدس وجود دارد.

وی افزود: با توجه به کمبود اعتبارات و نیروی متخصص، استفاده از ظرفیت انجمن‌های میراث‌فرهنگی و مردمی در حفظ و مرمت آثار تاریخی نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

امیرکلالی ادامه داد: توجه به گزارش‌های مردمی و نقش آن‌ها در جلوگیری از تخلفات با توجه به پراکندگی آثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشهد یادآور شد: در ۹ ماه گذشته به ۲۷ مورد از گزارش‌های مردمی رسیدگی و با متخلفان و متجاوزان به آثار تاریخی برخورد قانونی انجام شده است./