فرشچی ، خبرداد :

نخستین رویداد کاردان استان در تربت حیدریه برگزار شد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: نخستین رویداد فن و کار (کاردان) استان در تربت حیدریه باحضور کار آفرینان شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با رویکرد توسعه تولید و اشتغال برگزار شد.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ جعفر فرشچی طوسی در حاشیه برگزاری رویداد فن و کار در محل سالن اجتماعات دانشگاه تربت حیدریه، گفت: این رویداد فرصتی ویژه برای جذب دانشجویان در بازار کار و ارتباط مستقیم با بانوان کار آفرین شهرکها و نواحی صنعتی میباشد.

وی در خصوص این دورهمی صاحبان کسب و کار و دانشجویان برای بررسی آخرین نیازهای شغلی و مهارتی مورد نیاز در بازار اشتغال استان خراسان رضوی ، افزود: مشاوره انتخاب شغل و مهارت‌های کاری توسط صنایع استان، ارتباط مستقیم و کارگاه‌های آموزشی دانشجویان با کارشناسان صنایع و واحدهای تولیدی و تشکیل مدارس کسب و کار، معرفی دوره ها و برنامه ها ارائه یک مطالعه موردی برای شناخت فرآیند رشد یک کسب و کار در قالب کار آموزی در واحد‌های صنعتی از اهداف اصلی این رویداد می‌باشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ، ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی استان با همراهی دانشگاه تربت حیدریه با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان کارفرمایان و دانشجویان و تسهیل در فرآیند جذب و بکارگیری نیروی کار، اقدام به برگزاری این رویداد در راستای ارتباط با جامعه متخصصین جویای کار با کارآفرینان شهرکهای صنعتی استان نموده است.

وی با اشاره به اینکه پیوند صنعت و دانشگاه محور فعالیت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی است، عنوان کرد : در نتیجه انعقاد تفاهم نامه‌های مختلف با دانشگاهها، طرحهای پژوهشی شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی به سمت تامین نیاز روز واحدهای تولیدی پیش رفته است.

رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی حمایت مادی و معنوی از صنایع کوچک در حوزه پژوهش و فناوری را یکی از مصادیق تلاش شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی برای تعمیق پیوند صنعت و دانشگاه ذکر و بیان کرد: بخش عمده‌ای از این حمایت در قالب ایجاد ارتباط نزدیک با دانشگاهها رقم می‌خورد.

فرشچی با بیان اینکه مجموعه ارتباط نزدیکی با دانشگاههای خراسان رضوی و کشور برقرار کرده است، افزود: همکاری صنعتگران میتواند در این چارچوب پژوهشگران و مخترعان دانشگاهی را متقاعدکند تا ایده‌های خود را به مرحله اجرا برسانند و در این راستا دانشجویان و اساتید صاحبان ایده وارد شهرکهای صنعتی شوند تا با حمایت پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی توسط این شرکت و واحد‌های تولیدی در مرحله نخست، ایده خود را به طرح نیمه صنعتی و در مرحله بعد آن به مرحله تولید انبوه برسانند./