مدیر جهاد کشاورزی مشهد مطرح کرد:

آزاد سازی اراضی کشاورزی تغییر کاربری غیر مجاز در مشهد

شهروندان در خرید اراضی حاشیه شهر مشهد، قبل از هر گونه خرید و فروش یا معامله از امور اراضی جهادکشاورزی در خصوص قانونی بودن یا دارا بودن مجوز استعلام نمایند.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ مدیر جهاد کشاورزی مشهد اعلام کرد: به جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ در عملیات آزاد سازی اراضی کشاورزی تغییر کاربری غیر مجاز در روستاهای شهرستان مشهد، تعداد ۱۳۰ مورد دیوار کشی و پی کنی ، تعداد ۳ مورد بنای در حال ساخت و ۳ مورد استخر در حال ساخت و ۱۵۰۰ متر محوطه سازی در روستاهای خین چماقی و شاه فیل تخریب گردید.

علی اکبر قارزی گفت : امنیت غذایی با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بسیار حائز اهمیت است و بدین منظور تشدید نظارت و کنترل تغییر کاربری های مجاز و غیر مجاز در اولویت کاری کارشناسان اداره امور اراضی جهاد کشاورزی است و هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز توسط گشت امور اراضی رصد گردیده و برابر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: پس از گشت و رصد، متوجه حجمی از تغییر کاربری های غیرمجاز در روستاهای خین چماقی و شاه فیل توابع بخش تبادکان شدیم. در این راستا از گسترش تغییر کاربری وسیع تر جلوگیری و نسبت به قلع و قمع آثار ایجاد شده در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اقدام لازم صورت گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد : در این راستا از تلاشها و پیگیریهای اعضای محترم شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد مقدس تشکر می کنیم.

قارزی متذکر شد : شهروندان در خرید اراضی به خصوص در حاشیه شهر مشهد دقت کافی را به خرج دهند و قبل از هر گونه خرید و فروش یا معامله از امور اراضی جهادکشاورزی در خصوص قانونی بودن یا دارا بودن مجوز استعلام نمایند./