رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد خبر داد:

شناسایی و دیوارنویسی بیش از ۲۰۰ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در مشهد

رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد از شناسایی و دیوارنویسی ۲۰۰ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در این شهرستان طی آبان‌ماه سالجاری خبرداد.

حسین خواجوی گفت: طی بازدید ماه اخیر توسط گشت حفاظت اراضی شهرستان مشهد، ۲۰۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در بخش مرکزی شناسایی شد.

وی افزود: با توجه به عدم حضور مالکین و متصرفین و به منظور مراجعه آن‌ها به جهادکشاورزی، دیوارنویسی انجام شد. ۱۳۰ فقره از موارد فوق در پهنه ۵۰ هکتاری و ۶۷ فقره در پهنه ۳۰ هکتاری است و در مجموع در این بازدید ۲۰۰ قطعه شناسایی شده که اقدام بعدی، صدور اخطاریه و معرفی به دادگستری خواهد بود.

رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد با اشاره به خطرات قطعه‌بندی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهارکرد: در نهایت این اقدامات امنیت غذایی کشور را دچار تنش می‌کند.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی مشهد، خواجوی با بیان اینکه مردم هرگونه ساخت‌وساز در زمین‌های زراعی و باغی را به جهادکشاورزی اطلاع دهند، خاطرنشان کرد: در آبان‌ماه دو مورد قلع و قمع در پهنه ۳۸۰ هکتاری و ۱۶ هکتاری انجام گرفت./