سید جعفر بدیعی خیرابادی بازنشسته جهاد کشاورزی:

سخنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نشان دهید که با موکلین خود برای دفاع از حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی و قوانین عادی صادق هستید و بر سوگند خود در دفاع از حقوق قانونی ملت و ذی نفعان واقف و پایبند هستید.


نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
شنبه ۱۴۰۲/۸/۶روز موعود است تااکثریت شما که در دفاع از احقاق حق مسلم بازنشستگان مخصوصا در سه سال گذشته با نوشتن نامه و امضای طومار و درخواست و نیز نطق های آتشین و مصاحبه باجراید و تشکیل فراکسیون بازنشستگان درمجلس شورای اسلامی تمایل داشتید نشان دهید که با موکلین خود برای دفاع از حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی و قوانین عادی صادق هستید و بر سوگند خود در دفاع از حقوق قانونی ملت و ذی نفعان واقف و پایبند هستید، دولت را که از اجرای قانون استنکاف نموده و به ویژه در لایحه برنامه هفتم اشاره ای و احکامی برای تحقق اصلی ترین خواسته جامعه بازنشستگان کشور یعنی همسان سازی حقوق با شاغلین مشابه در دستگاههای اجرایی پیش بینی ننموده است ؛ با حکمی محکم و شفاف به اجرای آنچه حق و حقوق قانونی بازنشستگان در مباحث حقوق و بهبود معیشت ، درمان و رفاهیات آنان می گردد و قطعا موجب رفع نگرانی و ایجاد آرامش و منزلت اجتماعی پیشکسوتان عزیز خواهد بود ملزم کنید و رضایت خاطر آنان را بنحو بارز و محسوس جلب کنید که قطعا مرضی حضرت حق هم واقع  شده و ان شاءالله عملکرد بهینه نمایندگان دوره یازدهم خاطری خوشایند در اذهان باقی خواهد گذاشت ./
۱۴۰۲/۸/۴