معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور:

کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و ورزشی و عدالت تربیتی دو محور اصلی فعالیت های سازمان است

سعید طریفی حسینی معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در آیین افتتاح اتاق بازی و تربیت بدنی در پیش دبستانی و دبستان شهید شکفته به صورت ویدئوکنفرانسی، کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و ورزشی و عدالت تربیتی را دو محور اصلی فعالیت های سازمان عنوان نمود.

به گزارش خبرنگار رسانه خبری توسعه و اقتصاد پایدار؛ طریفی حسینی معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ضمن محکوم کردن جنایات رژیم غاصب و کودک کش صهیونیسم گفت: انشالله کودکان غزه همچون کودکان کشورمان از نعمت تعلیم و تربیت در صلح و آرامش برخوردار شوند و شاهد پیروزی امت اسلام بر صهیونیست ها باشیم.

وی افزود: هفته تربیت بدنی فرصتی است جهت ترویج اهداف ورزش و تربیت بدنی و تربیت بدنی بخشی از ساحت های تربیت و یکی از ساحت های مهم شش گانه مورد تاکید در سند تحول بنیادین است.

طریفی حسینی بیان داشت: عرصه ورزش دارای شئون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی اجتماعی می باشد و عرصه ای است که در سطح دنیا از آن جهت انتقال پیام های ارزشی استفاده می کنند و آنچه که ما در نظام تعلیم و تربیت از طریق آموزش رسمی به دنبالش هستیم با ورزش و تربیت بدنی می توانیم در فضایی غیررسمی و نشاط برانگیز به این آرمانها و ارزش ها دست یابیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: نگاه ما در حوزه ورزش نگاه تربیتی و فرهنگی است و از ظرفیت های ورزش با رویکرد درمانی تربیتی در مدارس در قالب نظام برنامه درسی رسمی و فعالیت های فوق برنامه استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: در تلاشیم دو محور اساسی را دنبال کنیم، محور کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و ورزشی و دیگری محور عدالت تربیتی.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه توسعه ورزش و تربیت بدنی در مدارس برای ما موضوعیت دارد گفت: اتفاقات بزرگ و بی سابقه ای در وزارت آموزش و پرورش چه به لحاظ زیرساختی و چه به لحاظ برنامه ای اتفاق افتاده است و ورزش مدرسه ای و ساحت تربیت بدنی و زیستی در مدارس ما جان تازه ای گرفته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تاکید بر اینکه ما به تربیت بدنی در مدارس به جز درس تربیت بدنی از منظر بسترسازی برای رساندن دانش آموزان به مرتبه نخبگی و قهرمانی نگاه می کنیم اظهار کرد: ورزش مدارس، بسترساز پدیدار شدن استعدادهای ورزشی و جشنواره ها و مسابقات ورزشی زمینه ساز شناسایی و کشف نظام مند استعدادهای برتر ورزشی دانش آموزان هستند.

طریفی حسینی ادامه داد: قهرمانان این مسابقات ورزشی و مسابقات مشابه آن، استعدادها و سرمایه های راهبردی کشور برای ورزش قهرمانی در سطوح ملی و فتح قله های جهانی به ویژه پارالمپیک هستند.

وی وحدت و یکپارچگی آموزش و پرورش استثنایی و آموزش و پرورش عادی را از مهم ترین دستاوردها و افتخارات سازمان در دو سال اخیر عنوان نمود و گفت: خود را تابع سیاست های کلان وزارت آموزش و پرورش می دانیم و در حوزه تربیت بدنی و ورزش بر اساس سیاست گذاری های معاونت تربیت بدنی با رعایت اقتضایات و ویژگی های دانش آموزان بانیازهای ویژه اقدام می کنیم.

حمید طریفی حسینی اظهار کرد: توسعه زیربنای علمی تربیت بدنی دانش آموزان با نیازهای ویژه، ایجاد اتاق ورزش در مدارس و تامین تجهیزات، برگزاری جشنواره نشاط، ایجاد و توسعه رشته های ورزشی جدید ، برنامه ریزی درسی در حوزه تربیت بدنی و نیازسنجی از برنامه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه تربیت بدنی است.