مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی مطرح کرد:

وصول مالیات ۱۰۲ هزار میلیاردی در خراسان رضوی در شش ماه نخست ۱۴۰۲

طی شش ماه نخست امسال میزان وصولی درآمد‌های مالیاتی استان بالغ بر ۱۰۲ هزار میلیارد ریال محقق شده است.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ شاکر رضا مریدی با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد درآمد‌های استان از محل مالیات تامین می‌شود، اظهار کرد: این در حالی است که میزان وصولی مالیات در مدت مشابه سال قبل ۶۸ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال بوده که امسال از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: با توجه به تشکیل اداره مبارزه با پولشوئی و فرار مالیاتی و رصد میدانی کارکنان این اداره، لذا افزایش میزان وصولی از محل مبارزه با فرار مالیاتی و دستیابی به منابع جدید، بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی ادامه داد: یکی از سیاست‌های مهم این اداره کل، تکریم مودیان مالیاتی، حمایت از تولید و رعایت عدالت مالیاتی می‌باشد و افزایش وصولی، بدون فشار بر مودیان موجود بوده است./