ابلاغ اجرای قوانین ایجاد مناطق آزاد تجاری–صنعتی مازندران و سرخس

رئیس‌جمهور قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران» و منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) ابلاغ کرد.

به گزارش توسعه و اقتصادپایدار؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران» و «قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس» را که به ترتیب در جلسات علنی ۲۷ و ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) ابلاغ کرد./