مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

هفت هزار کلاس درس در استان مورد نیاز است

در حال حاضر ۲۵۰۰ کلاس بدون معلم داریم که ۲۲۰۰ کلاس در مشهد و اطراف آن است و ۷ هزار کلاس درس برای استان نیاز است

به گزارش خبرنگار رسانه خبری توسعه و اقتصاد پایدار؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نشست مدیران و معاونان پشتیبانی و توسعه مدیریت ادارات آموزش و پرورش قطب شهید برونسی با حضور حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر ‌آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که در تربت حیدریه برگزار شد گفت: باید در تجاری سازی و مولدسازی و بهره‌برداری از فضاها ریسک کنیم و وارد میدان شویم و مسئولان شهرستانی و استانی را ترغیب و تشویق کنیم.

سید امیر شوشتری افزود: در حال حاضر ۲۵۰۰ کلاس بدون معلم داریم که ۲۲۰۰ کلاس در مشهد و اطراف آن است و ۷ هزار کلاس درس برای استان نیاز است.

در ادامه حجت صالحی مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه گفت: ۴۷هزار دانش آموز در شهرستان تربت‌ حیدریه در ۲۸۰ فضای آموزشی مشغول به تحصیل هستند که بعد از کرونا به دلیل کمبود فضاهای آموزشی مجبور به دوشیفت کردن مدارس شدیم.

وی افزود: ۶۸درصد مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه و ۱۸درصد مدارس متوسطه اول دوشیفت هستند.وی گفت: ۱۰ مدرسه فرسوده درتربت حیدریه وجود دارد و ساخت مدارس نیمه تمام امسال به پایان خواهد رسید.

وی ادامه داد: سرانه فضای آموزش در شهر تربت‌ حیدریه ۳/۸متر مربع است که این عدد در استان ۴/۳مترمربع و کشور۵/۷ مترمربع است.

مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه بازسازی استخر سرپوشیده آموزش و پرورش  و ایجاد هنرستان مخصوصا برای دختران را از نکات قابل توجه عنوان کرد.