رئیسی در همایش تعاون و حکمرانی مردم:

با تصدی‌گری دولت بر اقتصاد مخالفیم

معتقدیم تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید روزبه‌روز کاهش یابد و دولت به حمایت، هدایت و نظارت در اقتصاد مشغول باشد.

به گزارش توسعه و اقتصادپایدار؛ سیدابراهیم رئیسی در نخستین همایش ملی اقتصاد تعاونی ایران با ذکر این مطلب که درباره مولدسازی تعریف و تبیین خوبی صورت نگرفته است، گفت: برخی تصور کردند برای مولدسازی قانون جدید شکل‌گرفته است که این امر خطاست.

وی اظهار کرد: سخن اصلی در اجرانشدن این امر بود که در برنامه‌های قبلی هم به آن تأکید شده بود. بنابراین آیین‌نامه مولدسازی تسهیل اجرای قانون است نه قانون‌گذاری جدید.

رئیسی افزود: تقویت تعاونی‌ها تقویت عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلوه روشن مردمی‌سازی حکمرانی است.

رئیس دولت سیزدهم تصریح کرد: هرجا به مردم میدان داده‌ایم نتایج آن را دیده‌ایم. ما معتقدیم تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید روزبه‌روز کاهش یابد و دولت به حمایت، هدایت و نظارت در اقتصاد مشغول باشد.

رئیسی ادامه داد: امروز ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور فعال است و ۸ هزار تعاونی هم در دوره جدید در کشور فعال شده است، به‌ویژه در حوزه تعاونی‌های مربوط به بانوان. فعال‌شدن بانک حوزه تعاون هم از دیگر گام‌های برداشته‌شده در این زمینه است.

رئیس جمهور گفت: ما باید گام‌های بیشتری برای نقش‌دادن به تعاونی‌ها و مردم در اقتصاد برداریم. این امر نیازمند بررسی موانع پیش‌روی تعاونی‌هاست. تسهیل کار تعاونی‌ها کار اول ماست‌.

وی در ادامه اظهارکرد: افزایش رقابت‌پذیری در تعاونی‌ها باید مورد توجه باشد. ارائه خدمات بیشتر و تولید بهتر در تعاونی‌ها به رشد اقتصاد کشور کمک فراوانی می‌کند. نقش اساسی در تعاونی‌ها به مدیریت مربوط است. باید به کارآمدی مدیریت کمک کرد، خود مدیر هم باید کارآمد باشد اما باید حضور تعاونی‌ها در بازارهای داخلی و خارجی را تسهیل کرد و این وظیفه دولت است.

رئیس دولت افزود: امروز آمادگی کامل در دولت وجود دارد که قوانین و مقررات برای حضور موثر تعاونی‌ها در اقتصاد ایجاد شود. مجلس هم در این زمینه همکاری لازم را دارد و امیدواریم شاهد برداشته‌شدن یک گام بلند برای تقویت تعاونی‌ها در کشور باشیم.

این همایش با هدف معرفی بهتر الگوهای موفق تعاونی و با حضور تعاونگران سراسر کشور، اتاق‌های تعاون استانی، اتحادیه‌های تعاونی، اداره‌های کل استانی و اتاق تعاون ایران برگزار شد و ۲۳ تعاونی برتر ملی تقدیر شدند./