محمودحقیقی فعال رسانه و روابط عمومی:

مدیریت مخاطرات آبی را جدی بگیریم

خطرات حفر چاه‌های عمیق باید به‌طور جدی مورد نظر قرار گیرد. مقررات ایمنی و معیارهای دقیق برای حفر چاه‌ها در سطح شهر مشهد اعمال شوند تا از فرونشست زمین و آلودگی آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

با توجه به خشک‌تر شدن سدها و کاهش بارندگی ، وضعیت آب و خشکسالی به چالش‌های جدی تبدیل شده است. فرونشست زمین به عنوان یک نتیجه از کمبود آب، خطراتی را برای شهر مشهد به همراه دارد. برای مقابله با این وضعیت، لازم است که تدابیر جدی تری اندیشیده شود.

موارد زیر از جمله راهکارهایی است که نیاز به توجه دارند و اجرای آن ها باعث میشود که میزان آسیب پذیری از خشکسالی ها کاهش یابد:

صرفه‌جویی در مصرف آب: به شهروندان آموزش داده شود که آب را به طور مسئولانه و هوشمندانه مصرف کنند. تعمیر نشتی‌ها و استفاده از وسایل صرفه‌جویی آب مانند دستشویی‌های کم‌آب و سیستم‌های آبیاری هوشمند می‌تواند به صرفه‌جویی کمک کند.نصب تجهیزات صرفه‌جویی آب در خانه‌ها و سازمان‌ها، همچنین استفاده از تکنولوژی می‌تواند به مصرف بهتر آب کمک کند.

حفظ منابع آبی: جلوگیری از آلودگی منابع آبی و حفظ بستر آب‌ها از انسداد و آلودگی ضروری است. کاشت درختان و گیاهان محلی به عنوان تثبیت کننده خاک و حفاظت از رودخانه‌ها و سدها می‌تواند کمک کند.

استفاده از منابع آب جایگزین: به جای استفاده از آبهای زیرزمینی، از منابع آبی جایگزین مانند آب‌های بازیافتی و آب‌های شهری استفاده گردد.استفاده از فناوری برای جمع‌آوری و ذخیره آب باران و تصفیه آب‌های فاضلاب می‌تواند به تجدید حیات آب‌ها کمک کند.

ترویج کشاورزی هوشمند: به کشاورزان نیاز است تا از روش‌های کشاورزی هوشمند و آبیاری قطره‌ای استفاده کنند تا مصرف آب در کشاورزی کاهش یابد.

مدیریت بهینه منابع آب: سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب برای مدیریت منابع آب تدوین شود. تعیین حقوق بهره‌برداری از آب و نظارت بر اجرای آن ضروری است.

آگاهی بخشی، آموزش و توجیه عمومی: با توجه به اهمیت موضوع، باید به جامعه آموزش داده شود که چگونه با خشکسالی مقابله کنند و چگونه به منابع آبی محدود احترام بگذارند.باید مردم آگاهی داشته باشند که مصرف بهینه آب چقدر ضروری است و چگونه می‌توانند در خانه‌ها، محل‌های کاری و مدارس به طور مؤثری از آب استفاده کنند.

مدیریت مخاطرات: خطرات حفر چاه‌های عمیق باید به‌طور جدی مورد نظر قرار گیرد. مقررات ایمنی و معیارهای دقیق برای حفر چاه‌ها در سطح شهر اعمال شوند تا از فرونشست زمین و آلودگی آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.تثبیت زمین‌ها با روش‌های تقویت سازه نیز می‌تواند از فرونشست زمین جلوگیری نماید.قطعا اجرای طرح‌های تثبیت خاک و کنترل فرونشست زمین به منظور جلوگیری از تخریب بیشترزمین، با توجه به وضعیت موجود از مهمترین اقدامات ممکن و عاجل خصوصا در بخشهایی از شهر می باشدکه با فرونشست و آسیب حاصله از این فرونشست به ساختمان ها مواجه شده اند.

بدیهی است با اجرای این راهکارها، نه تنها می‌توانیم وضعیت آب را بهبود دهیم بلکه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی نیز کمک خواهیم کرد.

بدون شک اجرای همه این راهکارها، نیازمند همکاری مردم، مقامات و نهادهای مرتبط است. یقینا تدابیر گسترده‌تری نیز در حوزه تحقیقات علمی و فناوری برای مدیریت بهتر منابع آبی و پیش‌بینی خشکسالی‌های آتی لازم است تا به سلامت از این مرحله گذر کنیم ./