مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی:

بررسی ۷۰ پرونده ثبتی خراسان رضوی در شورای ثبت ملی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی از بررسی ۷۰ پرونده آثار و محوطه تاریخی خراسان رضوی در شورای ثبت ملی کشور در مشهد خبر داد

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ سید جواد موسوی امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ در جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی کشور که در مشهد برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: استان خراسان رضوی همیشه دارای اهمیت و تمدن بوده و با وجود دست‌یافته‌های حاشیه کشف‌رود کمتر به تمدن شرق توجه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی کشور در مشهد اظهار کرد: با توجه به اینکه در سطح مدیران استان مطالبه‌گری زیاد شده باید این جلسه را به این میمنت بگیریم که در راستای ثبت آثار تاریخی ملموس و ناملموس کمک کنیم و بتوانیم از مراجع قضایی نیز برای حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی کمک بگیریم.

موسوی یادآور شد: تاکنون بیش از ۲ هزار اثر تاریخی، طبیعی و میراث ناملموس از استان خراسان رضوی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و در این جلسه پرونده ۷۰ اثر در استان تکمیل شده که شامل ۱۹ بنا و ۵۱ محوطه است.

جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی کشور به منظور بررسی ۷۰ پرونده پیشنهادی ثبت غیر منقول ویژه استان خراسان رضوی ۱۱ مرداد ماه جاری در مشهد برگزار شد.