دبیر قرارگاه کشوری طرح نَفَس گفت:

روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور اتفاق می افتد

سالانه ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار سقط غیرقانونی و روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور اتفاق می افتد که فقط حدود ۱۰ مورد از این تعداد سقط جنین، قانونی است

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ دبیر قرارگاه کشوری طرح نجات فرزندان سقط در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد که در فرمانداری این شهر برگزار شد، با اشاره به موضوع سقط جنین در کشور گفت: هم اکنون ۹۵ درصد یعنی معادل حدود ۳۵۰ هزار سقط جنین در کشور، سقط جنین جنایی و بدون مجوز پزشکی قانونی است.

وی افزود: همچنین سقط خود به خودی یا غیرارادی ۲ درصد معادل ۸۰۰۰ سقط جنین و سقط جنین درمانی با مجوز پزشک قانونی ۳ درصد معادل حدود ۱۲ هزار مورد از سقط جنین‌های کشور را به خود اختصاص داده اند.

محسن ذاکریان درباره تعداد سقط‌های غیرقانونی عنوان کرد: سالانه ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار سقط غیرقانونی و روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور اتفاق می افتد که فقط حدود ۱۰ مورد از این هزار سقط جنین، قانونی است.

وی درباره چالش‌های افزایش جمعیت افزود: یکی از چالش‌های جمعیتی، سقط جنین است و این موضوع در مراکز پیشگیری از سقط جنین سالم نفس در حال پیگیریست. سقط جنین دارای انواع مختلفی از جمله سقط خود به خودی، سقط قانونی با مجوز پزشک قانونی و سقط جنایی است.

دبیر قرارگاه کشوری طرح نفس با بیان این که سقط جنین عمدتاً در بستر خانواده اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: طبق پژوهش‌های شورای عالی فرهنگی در اواخر دهه ۹۰، میزان هفت درصد سقط‌های جنایی مربوط به بارداری‌های نامشروع است. براساس مشاهدات میدانی میزان سقط جنایی در مشهد پایین است و عمده سقط جنین‌ها در خانواده و در بارداری‌های مشروع اتفاق می‌افتد که نشان‌دهنده پایین بودن بی بند و باری در جامعه است.

ایران موفق‌ترین کشور در کاهش جمعیت در برنامه تنظیم خانواده سطح دنیا

ذاکریان با اشاره به این که وزیر بهداشت مهم‌ترین تهدید پیش روی کشور را موضوع جمعیت دانست گفت: ما چوب یک اقدام شتاب زده را خوردیم. ایران موفق‌ترین کشور در کاهش جمعیت در برنامه تنظیم خانواده در سطح دنیا است؛ برنامه‌ای که قرار بود بر اساس آن طی ۲۰ سال از شاخص فرزندآوری ۶.۸ به ۴ برسیم، متاسفانه این مسیر طی ۳ سال در کشور پیموده و در نهایت منجر به طرح قانون جوانی جمعیت شد.

سقط روزانه ۱۰۰۰ جنین سالم در بارداری مشروع زوجین عقد دائم در کشور

دبیر قرارگاه کشوری نجات فرزندان سقط اظهار داشت: براساس بررسی‌های صورت گرفته در ۲ سال گذشته در شهر مشهد، سقط جنین‌ها در بستر خانواده و در بارداری‌های مشروع و در بستر ازدواج‌های دائم اتفاق افتاده است.

وی افزود: تعداد سقط فرزند سالم در بارداری مشروع توسط زن و شوهر ازدواج دائم، در سطح کشور روزانه ۱۰۰۰ و در استان خراسان رضوی روزانه ۸۰ و همچنین در شهر مشهد روزانه ۴۰ مورد است.

ذاکریان درباره علل سقط جنین در جامعه مطرح کرد: علت سقط جنین سالم در بارداری‌های مشروع توسط والدین مسائلی از جمله در حوزه‌های اقتصادی، اعتقادی، اجتماعی، روحی و روانی، باورهای غلط، قانونی و فرهنگی است.

طی ۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ مادر باردار از سقط جنین منصرف شدند

دبیر قرارگاه کشوری طرح نجات فرزندان سقط درباره هدف تشکیل این مرکز جهادی گفت: با توجه به اهمیت مقوله کاهش جمعیت و ضرورت تمرکز فعالیت‌ها روی این موضوع، مرکزی با عنوان مرکز جهادی نَفَس با هدف کار همه جانبه برای جلوگیری از سقط فرزندان سالم توسط والدین، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مشهد تأسیس شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در ۳۱ استان و در ۱۴۶ شهرستان مرکز نفس راه اندازی شده است، عنوان کرد: حمایت‌های مراقبتی، مراقبت‌های بارداری، زایمان و مراقبت طفل تا پایان ۲سالگی از جمله حمایت‌هایی است که در این مرکز به زنان بارداری که قصد سقط جنین دارند، ارائه می‌شود.

ذاکریان با اشاره به اینکه اگر طرح نفس با موفقیت در اجرا روبرو شود شاهد پیشگیری از ۱۸۰ هزار سقط فرزند خواهیم بود، افزود: در صورت اجرای موفقیت‌آمیز طرح جوانی جمعیت در مرکز جهادی نفس، پیشگیری حداقل ۱۰ تا ۵۰ درصد سقط جنین در سطح کشور یعنی سالانه شاهد پیشگیری از ۳۶ هزار تا ۱۸۰ هزار سقط فرزند و در خراسان رضوی شاهد پیشگیری از ۱۸۰۰ تا ۹۰۰۰ سقط فرزند در سال خواهیم بود.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی اظهار داشت: در کشور روزانه ۳۰ انصراف از سقط در مراکز نفس رقم می‌خورد و در مشهد نیز طی ۲ سال گذشته، بیش از ۱۰۰۰ مادر باردار از سقط جنین منصرف شدند.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار مشهد نیز در این جلسه با تاکید بر این که همه دستگاه‌ها و نهادها بایستی در امر جوانی جمعیت مشارکت کنند گفت: امروز روند فعالیت ها در حوزه جوانی جمعیت در شهرستان مشهد روند مثبت و رو به رشدی است.