مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد گفت:

برای هر اشتغال آفرینی ۱۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه برای هر اشتغال ۱۰ میلیارد تومان نیاز است، اما سازمان عمران با یک میلیارد تومان اشتعال ایجاد کرده‌ است

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سال ۱۴۰۱ بر اساس شعار سال برنامه‌های مدون و واحد تحقیقات و توسعه را بر اساس دانش بنیان فعال کردیم و مسیرهایی برای رسیدن به این اهداف انتخاب شدند تا بر اساس توانمندی، افزایش تولیدات و استفاده بهینه از امکانات شهرداری مشهد در خدمت شهر، شهروندان و مجاور قرار گیرد.

صفی پور در پاسخ به سوال خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار مبنی بر وضعیت پروژه کشف رود گفت: پروژه کشف‌رود چون یک پروژه عاملیتی بوده و نقشه آن کامل نیست، نیاز به مصوبه شورا و تأیید فرمانداری دارد و علاوه بر آن بودجه مصوب یکی دیگر از نیازهای آن است. هنوز درخصوص کشف‌رود تأییدی نداریم، اما آمادگی کامل انجام آن را داریم.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد درخصوص پروژه‌های بهره برداری شده  مطرح کرد: سال گذشته ۷۵ پروژه در اختیار داشتیم که از این میزان، تعداد ۴۵ پروژه به بهره‌برداری رسید. از پروژه های بهره‌برداری شده می‌توان به مواردی همچون بازگشایی معابر پادگان لشگر ۷۷، بهسازی مسیل قره‌خان، دوربرگردان رسالت شمالی، بلوار بصیرت، توسعه بوستان وکیل آباد و فاز ۶ بوستان خورشید نام برد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه های سال جاری افزود: پروژه‌های عمرانی سال جاری میتوان به مواردی از جمله تکمیل پروژه تئاتر شهر، فاز ۷ پارک خورشید، فاز ۱۵ بوستان وکیل آباد، ساختمان توسعه جلوخان پایانه امام‌رضا، بدنه‌سازی مسیل طرق، پارک چهل بازه و پروژه دور برگردان غیر همسطح شهید میرزایی، اشاره نمود.

علیرضا صفی‌پور بودجه مورد نیاز برای اشتغال عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه برای هر اشتغال آفرینی ۱۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما سازمان عمران با یک میلیارد تومان اشتعال ایجاد کرده‌ است. برای رسیدن به اشتغال آفرینی، سال گذشته ۱۹ شیفت تخصصی ایجاد کردیم و تعداد ۳۰۹ نفر از خود سازمان عمران و ادارات دیگر شهرداری جذب و در ۱۹ اکیپ تخصصی مستقر شدند.

وی درباره وضعیت قیر مورد نیاز این سازمان افزود: قیر دولتی در اختیار نمایندگان و شهرسازی است، قیر بازآفرینی هم نیاز به پیگیری تخصیص دارد. قیر بورس نیز گران است. البته ماه گذشته ۱۵ میلیارد قیر اختصاص یافت که ۷۵ درصد آن به دست ما خواهد رسید.