مناطق نمونه گردشگری گنجینه فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری سبز

تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری عملیاتی گردشگری در داخل این فرصت گسترده و خاص گردشگری و ارائه آن در رویدادهای مختلف همچون همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، تورهای آشناسازی، کانال‌های تبلیغاتی و بازاریابی، کمک شایانی به جذب سرمایه‌گذار و اقتصادی‌تر شدن این فضاها خواهد نمود

احمد دیناری – مشاور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری گردشگری

مناطق نمونه گردشگری کشور علیرغم اینکه از فرایندها و رویه‌های اجرایی و اداری طولانی جهت اخذ مجوزهای لازم، مطالعات، استعلام‌ها، واگذاری زمین، اخذ پاسخ استعلام‌ها و … برخوردارند و همچنین نوسانات شدید بازار ارز و به تبع آن نوسانات پولی و مالی داخلی، اثرات منفی و زیانباری بر فرایندها و سازوکارهای سرمایه‌گذاری در این قبیل تأسیسات گردشگری دارد، لکن با وجود این، فرصتی ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های سبز (شعار روز جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۳ میلادی)، گسترش فضای تفرجی و توریستی در داخل و خارج از شهرها و توسعه پایدار گردشگری به شمار می روند.

تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری عملیاتی گردشگری در داخل این فرصت گسترده و خاص گردشگری و ارائه آن در رویدادهای مختلف همچون همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، تورهای آشناسازی، کانال‌های تبلیغاتی و بازاریابی، کمک شایانی به جذب سرمایه‌گذار و اقتصادی‌تر شدن این فضاها خواهد نمود.

در این ارتباط تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تسهیل‌کننده جهت امکان صدور مجوز بهره‌برداری (به صورت فازبندی) برای بخش‌هایی از این مناطق که طبق طرح مصوب ایجاد شده‌اند، کمک شایانی به توجیه پذیرتر شدن اینگونه تأسیسات گردشگری و رضایت سرمایه‌گذاران خواهد کرد و مناطق نمونه گردشگری دارای سرمایه گذار، طرح جامع مصوب و برخوردار از پیشرفت فیزیکی مناسب، می توانند در این زمینه پیشقدم و پیشتاز باشند.