وزیر کشور:

پرداختن به مسائل شهر و شهرداری، پرداختن به امور ۸۰ درصد مردم است

شهرداری آنچنان که باید در ادبیات ما جا نیفتاده است؛ اداره امور کشور در عرصه‌های مختلف از موارد بسیار مهم حوزه شهری است

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ احمد وحیدی در همایش گرامیداشت روز شهردار که با حضور شهرداران و اعضای شوراهای شهر استان خراسان رضوی در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، گفت: شهرداران و شورای شهر باید همراستا، همراه و همسو باشند. این مسئولیت بزرگی است که همدلی و همسویی ادامه پیدا می‌کند. مردم نباید احساس کنند یک دوگانگی در اداره شهر وجود دارد، اگر این همدلی انجام نشود هم شورا و هم شهرداری ضربه می‌خورند.

وی افزود: در گام دوم باید در فرمانداری و استانداری‌ها این همسویی شکل بگیرد. یک پارچگی استانی حرکت به جلو است و همه باید پاس بداریم. این امر بخشی در قوانین و بخشی از رفتار ماست. مردم نباید از ما چند سویی در امور خود و هم در محور خدمت مردم ببینند.

وحیدی با اشاره به اینکه درآمد پایدار مسئله مهم در شهرها است، عنوان کرد: چندین تکلیف در قانون درآمد پایدار ذکر شده است؛ شهر باید با اقتصاد شهری صحیح اداره شود. باید فکر شود و ابتکار به خرج داد و برای کسب درآمد پایدار راه‌حل پیدا کرد. درآمد پایدار مسئله مهم است و اگر نتوانیم این مهم را انجام دهیم، نشان دهنده این است که ضعف وجود دارد.

وزیر کشور در خصوص اهمیت پرداختن به مسائل شهر و شهرداری مطرح کرد: شهرداری آنچنان که باید در ادبیات ما جا نیفتاده است. اداره امور کشور در عرصه های مختلف از موارد بسیار مهم حوزه شهری است. حدود ۸۰ درصد مردم در شهرها زندگی می‌کنند، لذا پرداختن به مسائل شهر و شهرداری پرداختن به امور ۸۰ درصد مردم است.

وی در ادامه به اهمیت سیما و منظر شهری پرداخت و تصریح کرد: شهر باید زیرساخت داشته باشد؛ اگر نباشد همه مقصر هستند. نکات مرتبط با مقررات ساختمان باید کنترل شود و همه امورات شهر در نظام کنترل به درستی انجام خواهد گرفت. همچنین سیما و منظر شهر باید در شأن مردم شهر باشد که این موضوع احساس آرامش به مردم می‌دهد.