شهردار منطقه ۳ مشهد:

بازشدن گره ۱۸ ساله رسالت در ۱۸ روز

به گزارش پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار ؛ مهدی خداشناس در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص پروژه‌های مهم منطقه ۳ شهرداری مشهدگفت: مهمترین پروژه های منطقه، پل رسالت-طبرسی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، سالن چندمنظوره مهرگان با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال، تکمیل سوله حوادث غیر مترقبه و پیاده‌رو سازی خیابان گاز و […]

به گزارش پایگاه خبری توسعه و اقتصاد پایدار ؛ مهدی خداشناس در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص پروژه‌های مهم منطقه ۳ شهرداری مشهدگفت: مهمترین پروژه های منطقه، پل رسالت-طبرسی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، سالن چندمنظوره مهرگان با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال، تکمیل سوله حوادث غیر مترقبه و پیاده‌رو سازی خیابان گاز و مسلم هستند.
وی افزود: راستگرد پل رسالت که گره‌ای ۱۸ ساله بود در ۱۸ روز بازگشایی شد. همچنین گره ترافیکی ابتدای خیابان شهید هاشمی نژاد با اعتبار ۱۵۵ میلیارد ریال و تخریب ۶ باب مغازه ظرف ۴۸ ساعت در حال اصلاح است.
شهردار منطقه ۳ با بیان بودجه های عمرانی منطقه گفت: کلان پروژه‌های منطقه توسعه بوستان بهار با اعتبار ۱.۶۵۰ میلیارد ریال، نهضت تحول آفرینی محور رسالت با ۲۵۰۰ میلیارد ریال، کرانه شمالی با اعتبار ۳هزار میلیارد ریال، دوبرگردان غیر همسطح شهید میرزایی با یک هزار میلیارد ریال است.
خداشناس افزود : در نهضت آسفالت رتبه اول با ۷۴ هزار مترمربع اجرا و پوشش ۲۵ هزار مترمربع معبر خاکی را داشته‌ایم. ۵۰ هزار مترمربع روکش آسفالت انجام شد.