صدور “کشاورزکارت” برای خرید نهاده های کشاورزی

در راستای حمایت از بخش کشاورزی، صدور “کشاورزکارت” برای خرید نهاده های کشاورزی به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ مسئول اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خواف گفت: “کشاورز کارت”  در راستای حمایت از بخش کشاورزی و برای تامین نقدینگی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، که به ازای هر هکتار کشت گندم، جو، کلزا و چغندرقند […]

در راستای حمایت از بخش کشاورزی،

صدور “کشاورزکارت” برای خرید نهاده های کشاورزی

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ مسئول اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خواف گفت: “کشاورز کارت”  در راستای حمایت از بخش کشاورزی و برای تامین نقدینگی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، که به ازای هر هکتار کشت گندم، جو، کلزا و چغندرقند مبلغ دو میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود و سقف در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات از طریق این کارت اعتباری، ۲۰ میلیون تومان است.

اسماعیل خوشرفتار در ادامه اظهار داشت: این کارت صرفا برای خرید کود و سم مورد نیاز کشاورزان (محصولات استراتژیک کشاورزی) شارژ شده و قابلیت استفاده در پایانه فروش کارگزاران مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دارد.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خواف افزود: کارمزد این تسهیلات ١٢درصد و یک ساله می باشد که چک های برگشتی و بدهی سررسیده احتمالی کشاورزان مانع از صدور و اعطای “کشاورز کارت” نمی‌شود و در مقایسه با نرخ تسهیلات عادی یعنی ۱۸ درصد، نرخ مناسبی است.  

وی  همچنین یاد آور شد کشاورزان عزیز می توانند برای ثبت نام به مراکز ترویج کشاورزی مراجعه نمایند./ حفیظ راضی