فرهنگ داوطلبی وتوسعه اجتماعی

رضا حیدری – خبرنگار و مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد در دنیای امروز ، داوطلبان سهم قابل توجهی از نیروی کار کشورها را تشکیل می‌دهند، به همین دلیل جایگاه و ارزش نیروی داوطلب در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع به خوبی قابل لمس است. با استفاده از توانمندی‌های بالقوه‌ داوطلبان و جلب مشارکت‌های […]

رضا حیدری – خبرنگار و مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد

در دنیای امروز ، داوطلبان سهم قابل توجهی از نیروی کار کشورها را تشکیل می‌دهند، به همین دلیل جایگاه و ارزش نیروی داوطلب در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع به خوبی قابل لمس است. با استفاده از توانمندی‌های بالقوه‌ داوطلبان و جلب مشارکت‌های مردمی می‌توان گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف برداشت.

گسترش فرهنگ داوطلبی در جهان و حضور همه جانبه داوطلبان که بدون چشم داشت مالی و مادی و صرفا بر اساس فطرت پاک بشری که خداوند متعال در انسان ها به ودیعه گذاشته است، می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در همه شئونات جامعه به خصوص در حوزه های اجتماعی و اقتصادی بر جای گذارد. لذا به نظر می رسد حضور داوطلبان در جامعه و گسترش فرهنگ داوطلبی علاوه بر تسهیل دستیابی کشورها به توسعه موثر می تواند،  احیا کننده ارزش های پاک انسانی در کشورهای مختلف گردد. به علاوه، مسوولیت پذیری داوطلبان در قبال جامعه می تواند احیاگر ارزش ها و باور های انسانی باشد و جوامع را به سمت رشد و تعالی رهنمون سازد.

هدف اصلی سازمانهای غیردولتی نه تنها تأمین منابع مالی، بلکه بسیج مردم در قالب ساختارهای متشکل از گروههای داوطلب برای ایفای مسئولیتهای شهروندی و دستیابی به اهداف سازمان است. سازمانهای غیردولتی زاییده تفکر توسعه «مردم محور » و «داوطلبگرا » هستند که با جذب منابع بیشتر (نیروی انسانی و مالی)، توان اجتماعی برای خدمت به مردم را تقویت میکنند. در واقع این سازمانها نقطه اتصال مردم دارای توان کمک (وقت و پول)، گروههای محروم و دولتها تلقی میشوند که تلاش دارند در برابر سازمانهای دولتی و رسمی، صدای رسایی در دفاع از گروههای محروم از حقوق شهروندی یا طرح مسئله ای در جامعه و حتی دنیا باشند. ۵ دسامبر روز جهانی داوطلب بهانه شد برای درج این مطلب و امید است با افزایش روحیه داوطلبی ، همه جامعه به سمت مسئولیت های اجتماعی خود گام بردارند.

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد نیز در حال حاضر جمع قابل توجهی از داوطلبین را بعنوان یاور در کنار خود دارد که با آموزش هایی که دیده اند ، میتوانند در صورت رخداد حریق و حوادث ، تا رسیدن نیروهای امدادی  به افراد حوالی خود کمک شایانی کنند .

 نکته آخر اینکه داوطلب قلب بزرگی دارد و مهرورزی بخشی از شاکله وجودی اوست.